Idea
well-beingu

Projekty well-being obejmują rozwój osobisty, umiejętności miękkich oraz pracy z ciałem. Wskaźnik wellbeing indeks stworzony przez Instytut Gallupa wraz z firmą Healthways wyodrębnia pięć kluczowych elementów, które mogą podnosić poczucie zadowolenia i spełnienia zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Komponenty tak rozumianego wellbeingu to:

  • Sens – zaangażowanie i lubienie tego co się robi.
  • Relacje – dobra atmosfera w pracy, życzliwe i wspierające relacje z innymi.
  • Finanse – bezpieczeństwo i stabilizacja finansowa oraz przeświadczenie, że wynagrodzenie jest odpowiednie do wykonywanej pracy.
  • Społeczność – więź ze współpracownikami, duma z pracy w danym miejscu.
  • Zdrowie fizyczne – dobre zdrowie, energia i aktywność fizyczna plus zdrowe odżywianie.

Spotkania well-beingowe to holistyczne podejście do dobrostanu pracowników. Spotkania koncentrują się wokół kilku obszarów: psychologii zdrowia, uważności (mindfullnes), treningu mentalnego, pracy z ciałem, odpowiedniego żywienia, odpoczynek i higiena snu.

źródło: Instytut Galupa

Korzyści

Wypracowanie długoterminowej strategii zwiększania efektywności

Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników

Wzrost świadomości prozdrowotnej

Poprawa jakości życia

Poczuj się
ważny

Dzięki współpracy z nami Twoi pracownicy poczują się docenieni i ważni dla organizacji. Będą mieli szanse zbudować wartościowe relacje ze współpracownikami. Znajdą własne, indywidualne sposoby na poprawę zdrowia i radzenia sobie ze stresem. Spotkania prowadzone są przez specjalistów z zakresu psychologii, sportu i dietetyki. Łączymy wiedzę, doświadczenie, poczucie humoru i energię.

Poznaj ofertę warsztatów!