WARSZTATY

Warsztaty z psychodietetykiem

Dieta dla mózgu –
zdrowie w lunchboxie

Słowo dieta nasuwa na myśl nieprzyjemne skojarzenia takie jak: „głód”, „frustracja” czy „monotonia”. W podejściu psychodietetycznym jakość pożywienia jest ważniejsza od jego ilości. Priorytetem staje się nie tylko zaspokojenie zapotrzebowania na energię, ale także zaspokojenie zmysłów i celebrowanie chwili. Korzyści z tego podejścia to: osiągnięcie pożądanej masy ciała, lepsza koncentracja, podniesienie poziomu motywacji, poprawa samopoczucia i nastroju. Wszystkie te zmiany wtórnie wpływają na efektywność naszych działań i jakość naszego życia.

Korzyści
dla uczestnika

Poznanie własnego stylu odżywiania i zachowań żywieniowych

Poznanie metod wydajnego planowania i przygotowywania posiłków

Usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu żywienia

Poznanie technik uważnego jedzenia

Zdobycie narzędzi umożliwiających samodzielną pracę nad motywacją i regulację zachowań żywieniowych

Poznanie źródeł motywacji żywieniowych

PRZEBIEG
WARSZTATU

Świadomość żywieniowa towarzyszy nam od wyboru produktów, przez przygotowanie, po celebrację posiłków. Czy teorie i zasady dietetyczne muszą wzbudzać bezsilność i kojarzyć się z ograniczeniem spotkań towarzyskich, rezygnacją z ulubionych potraw oraz nadmiarem czasu poświęconym na planowanie i przygotowywanie posiłków? Uczestnicy warsztatów poznają swój styl jedzenia, motywacje i zachowania żywieniowe, dzięki czemu mogą nawiązać zdrową relację z jedzeniem. Uczą się, jak interpretować sygnały wysyłane przez ich ciała, delektować się jedzeniem i postrzegać posiłki jako okazję do odnowy, odpoczynku i socjalizacji. Podejście psychodietetyczne rozwija cierpliwość względem własnych emocji i nastrojów. Buduje zdrowe nawyki żywieniowe, integrując potrzeby ciała i umysłu.

CZAS TRWANIA: 90 min

CENA: do ustalenia