WARSZTATY

Motywacja i uwolnienie potencjału

Nastawiamy
na rozwój

Nastawienie na rozwój to przekonanie, że wartościowe cechy można w sobie wykształcić poprzez pracę i samodoskonalenie. W swoich wieloletnich badaniach profesor psychologii – Carol Dweck ustaliła, że to, jakie wyobrażenia na własny temat mają ludzie, zasadniczo wpływa na wygląd ich życia.

Badaczka podzieliła przekonania na dwie grupy. Zbiór, z którego wynika, że nasze cechy są ustalone raz na zawsze nazwała nastawieniem na trwałość. Przyjęcie takiego przekonania powoduje, że ludzie starają się za każdym razem udowadniać własną wartość i umiejętności. Wychodzą z założenia, że skoro ich cechy i talenty są wrodzone, to każda porażka powoduje poczucie niższości, stąd podejmują głównie takie działania, co do których są przekonani, że się udadzą. Zazwyczaj poprzestają na zadaniach łatwych, ponieważ kiedy czują, że nie są wystarczająco inteligentni lub utalentowani, to tracą nimi zainteresowanie.

Zupełnie inaczej ma się sprawa w przypadku ludzi z nastawieniem na rozwój. U nich sukces wiąże się z przekraczaniem granic i wkładaniem wysiłku w to, co się robi. Wiara w to, że nasze przymioty można rozwijać w procesie nauki, pomaga przekraczać swoje dotychczasowe ograniczenia. Porażka nie jest klęską, a okazją do nauczenia się czegoś nowego. Takie podejście rodzi entuzjazm i wiarę, że determinacja popłaca. Pozwala wytrwać i nie załamywać rąk w obliczu piętrzących się przeciwności oraz daje siłę do ciągłego doskonalenia się oraz elastyczność w sytuacji niepowodzeń.

Korzyści
dla uczestnika

Rozwój osobisty

Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać przekonanie o stałości i zmienności cech, które mogą mieć wpływ na ograniczone wykorzystywanie własnego potencjału.

Rozwój samoświadomości

Uczestnicy dowiedzą się, co robić, żeby zwiększać samoświadomość, która jest ściśle powiązana ze zdrowiem psychicznym oraz chęcią życia.

Pobudzenie skuteczności

Uczestnicy dowiedzą się, jak zdystansować się do własnych myśli i uczuć oraz jak działać skutecznie i z zaangażowaniem oraz akceptować sytuacje, na które nie mamy wpływu.

Uwolnienie potencjału

Uczestnicy dowiedzą się, jakie postawy kształtować, tak żeby uwolnić potencjał swój i swoich współpracowników.

PRZEBIEG
WARSZTATU

Warsztat zostanie oparty na teorii Carol Dweck. Dzięki niemu uczestnicy dowiedzą się, jak przyjęcie i stosowanie w praktyce prostego przekonania o sobie potrafi długofalowo wpłynąć na jakość życia. Wszystkie proponowane ćwiczenia i techniki oparte są na potwierdzonych w badaniach i skutecznych metodach treningowych, dostępnych w literaturze naukowej i wypracowanych podczas własnej praktyki. Treningi zostaną przeprowadzone przez dwuosobowy zespół trenerów będących terapeutami Terapii Akceptacji i Zaangażowania, która wywodzi się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej.

CZAS TRWANIA: 90 min

CENA: do ustalenia